بررسي نقش شاخصهاي کليدي عملکرددرهمسوسازي فعاليتها و اهداف راهبردي سازمان هايخدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش شاخصهاي کليدي عملکرددرهمسوسازي فعاليتها و اهداف راهبردي سازمان هايخدماتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در محیط متغیر و ناپایدار عصر حاضر سازمانها در تلاشند برای رسیدن به اهداف خود در تدوین راهبرد های صحیح، فعالیتهایپربازده و موثر و احترام به مشتری، گوی سبقت را از دیگران بربایند و مسئله مهم ، اصلی و حیاتی برای مدیران، توانایی تصمیمگیریسریع بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح است. سازمانهای خدماتی به جهت افزایش روز افزون سهم آنها از مراودات جهانی نیز از این موضوعمستثنی نبوده برای رسیدن به چنین هدفی، تعداد زیادی از این سازمانها به پیادهسازی ، نظارت و تحلیل شاخصهای کلیدی عملکرد(KPI) روی آوردهاند. در تحقیق کنونی بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی شده ابتدا به تعریف شاخص های کلیدی عملکرد درسازمانهای خدماتی پرداخته سپس میزان توازن ایجاد شده بین اهداف و عملکرد سازمانهای خدماتی جهت دستیابی به اهداف راهبردیمشخص شده با استفاده ازتدوین و اجرای شاخص های کلیدی عملکردبررسی وارزیابی و اولویت بندی گردد.

لینک کمکی