بررسي تأثير عناصر اقليمي در معماري شهري:مطالعه موردي شهرگرمي

پي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير عناصر اقليمي در معماري شهري:مطالعه موردي شهرگرمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تأثير عناصر اقليمي در معماري شهري:مطالعه موردي شهرگرمي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20چکیده مقاله: شهر گرمی بدلیل واقع شدن در عرض جغرافیایی بالا، شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی مؤثر بر منطقه از اقلیم نسبتاسردی برخوردار است. اقلیم و معماری بعنوان علمی نوین جهت بهره برداری بهینه از مواهب طبیعی به منظور صرفه جویی درانرژی و ایجاد آسایش حرارتی مطرح می شود. انجام مطالعات در زمی

نقش سابقه ي کودک آزاري وشيوه هاي فرزند پروري درپيش بيني اختلال استرس پس از آسيب

ختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش سابقه ي کودک آزاري وشيوه هاي فرزند پروري درپيش بيني اختلال استرس پس از آسيب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن نقش سابقه ي کودک آزاري وشيوه هاي فرزند پروري درپيش بيني اختلال استرس پس از آسيب : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6چکیده مقاله: سابقه وهدف: اختلال استرس پس ازآسیب یکی ازچالش انگیزترین مشکلات روان شناختی است که برکارکردهای اجتماعی وشغلی افراد دارای این اختلال تاثیر می گذارد .یکی ازعوامل موثر براختلال استرس پس ازآسیب تجارب دوران کودکی م

توسعه پايدار گردشگري در سيطره باباجان تپه

شد و در فايل اصلي توسعه پايدار گردشگري در سيطره باباجان تپه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن توسعه پايدار گردشگري در سيطره باباجان تپه : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25چکیده مقاله: توسعه پایدار گردشگری ضمن معرفی ظرفیت های موجود در مناطق از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به پیشرفت جامعه ی میزبان کمک شایانیمی کند، در صورتی که مردم پذیرای این جهش بوده و در پیشبرد سیاست های آن همگام با متولیان باشند. که میتوان آن را سرزمین تپه هایباستانی نامید، یکی از مناطق بکر و ناشناخته کشور است، که قبلا توسط پژوهشگران خارجی مورد مطالعه قرار گرفته و مختصرا در ک