هدف گيري سلول هاي بنيادي سرطاني به وسيله ترکيبات مشتق گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن هدف گيري سلول هاي بنيادي سرطاني به وسيله ترکيبات مشتق گياهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گياهان داوريي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سلول های بنیادی سرطانی جمعیت کوچک از سلول های سرطانی را در بافت های سرطانی تشکیل می دهند که با داشتن توانایی خود تجدیدی و قابلیت تمایز به انواع سلول های موجود در بافت سرطانی دارای ویژگی تومورزایی می باشند درمان های رایج سرطان مانند شیمی درمانی، و پرتو درمانی فقط می توانند سلول های تمایز یافته را هدف قرار بدهند و سلول های بنیادی سرطانی به دلیل مقاومتشان به این درمان ها در بازگشت و رشد مجدد تومورهای سرطانی نقش مهمی دارند همچنین این سلول ها می توانند از طریق خون به سایر نقاط بدن مهاجرت کرده و باعث متاستاز بافت سرطانی شوند بنابراین توسعه درمان هایی که بتواند این سلول ها را هدف قرار دهد می تواند نقش موثری در جلوگیری از متاستاز و بازگشت سرطان و بهبود و درمان بیماران سرطانی داشته باشد امروزه شناخت ترکیباتی که به طور انتخابی سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار بدهند در حال توسعه می باشد که شامل ترکیبات طبیعی ترکیبات شیمیایی سنتتیک آنتی بادی ها و پروتئین های نو ترکیب و الیگونو کلئوتیدها می باشد از میان این ترکیبات گیاهان منابع اولیه بسیاری از داروهای موثر متداولی می باشند که در درمان انواع مختلفی از سرطان ها کاربرد دارند انواعی از عصاره های گیاهی دربرگیرنده ترکیباتی هستند که فعالیت سیتوتوکسیک بر علیه سلول های سرطانی را دارا می باشند و شروع پیشرفت و گسترش سرطان را مهار یا تضعیف می کند علاوه بر این ترکیبات اثرات جانبی شیمی درمانی و رادیو تراپی را ندارد و همچنین هزینه درمان را کاهش می دهند بنابراین ترکیبات گیاهی که بتوانند با القاء خودکشی یا القاء تمایز رشد سلول های بنیادی سرطانی را مهار کنند در درمان سرطان از اهمیت زیادی برخوردارهستند

لینک کمکی