ارائه مدلي چندلايه براي مديريت بهينه رخدادهاي حساس و امنيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارائه مدلي چندلايه براي مديريت بهينه رخدادهاي حساس و امنيتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه با رشد روزافزون صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، پیچیدگیهای سخت افزاری و نرمافزاری و هزینه قابل توجه سرمایهگذاری شده در این حوزه، شناسایی و پایش مخاطرات و رخدادهای حساس از مهم ترین دغدغه مدیران و فعالان این بخش محسوب می شود. در دهه اخیر با پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات و ورود آن به صنایع مختلف جهت تسهیل فرایندها، مدیریت منابع و مباحث مختلف امنیتی در آن ها، نیاز به یک راهکار جامع برای مدیریت ریسکها، رخدادها و مخاطرات امنیتی، توجه کارشناسان فناوری اطلاعات را جلب نمود و منجر به تأسیس مراکز عملیات شبکه و امنیت در حوزه فناوری اطلاعات شد. اما با توجه به تنوع رخدادها و مخاطرات موجود در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از سوی بخشهای متفاوت و تمرکز مراکز عملیات شبکه و امنیت در حوزه امنیت اطلاعات، این مراکز نتوانستند نیازهای این صنایع را به صورت کامل مرتفع سازند. با توجه به اهمیت مدیریت جامع و یکپارچه اطلاعات و رخدادهای حساس و ناهمگون بخشهای مختلف در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ در این مقاله تلاش شده است تا مدلی چندلایه برای مدیریت بهینه رخدادهای پرخطر و امنیتی ارائه شود که با پایش رخدادها و دادههای خام ارسالی از بخشهای مختلف سازمان، مخاطرات فرایندی و عمومی را شناسایی نموده و ضمن تجزیه وتحلیل یافتهها و اعمال نظر کارشناسانخبره این صنایع، هشدارها و اطلاعرسانی لازم را به مدیران سازمان ارائه نماید.

لینک کمکی