ارايه يک الگوريتم فازي جديد جستجوي مستندات الکترونيک با دستهبندي فازي داده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارايه يک الگوريتم فازي جديد جستجوي مستندات الکترونيک با دستهبندي فازي داده ها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

لزوم استفاده از اسناد الکترونیکی ذخیره شده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جستجو و دستیابی به اسناد مورد نظر از میان حجم انبوه اسناد را به امری مهم و اجتناب ناپذیر بدل کرده است. موتورهای جستجوی سنتی دسته ای از اطلاعات را بدون در نظر گرفتن میزان ارتباط با مورد جستجو پیشنهاد می دهند و کاربر را با انبوهی از اطلاعات نامرتب سردرگم می سازند. با توجه به اینکه ربط مفهومی مبهم، نا دقیق و فردی است نمیتوان با ابزاری که نگاه صفر و یک به مورد پرس و جو دارد به خوبی بیان شود. در این مقاله برای مرتب سازی نتایج بر اساس میزان ارتباط با پرس و جو و شبیه سازی تصمیم گیری انسان از منطق فازی بهره گرفته شده و برای دستیابی به نتایج بهتر از دسته بندی فازی داده ها بهره گرفته ایم. در روش پیشنهادی پس از ریشه یابی کلمات و حذف کلمات توقف، فرکانس حضور عبارت جستجو شده در سه پارامتر عنوان، کلمات کلیدی و چکیده اسناد بررسی و نتایج حاصل شده پس از دسته بندی فازی، به سیستم استنتاج فازی ارسال میگردد تا اینکه میزان ربط عبارت جستجو شده با اسناد مشخص گردد. در انتها ثابت شده است که میزان ارتباط عبارت پرس و جو با اسناد بازیابی شده در این روش، طبق فاکتورهای بازیابی و دقت در بازیابی بهبود یافته است.

لینک کمکی