بررسي ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين المللي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی و موقتی نظیرتشکیل دادگاههای نورنبرگ، توکیو و ...، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 11 ژوئن تا 11 ژوئیه 1991 م برگزارشد. در نهایت اینکه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در ژوئیه 2002 م لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصهی وجود گذاشت اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است بررسي ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين المللي میباشد. چرا که دادگاه کیفری بین المللی دارای شخصیت حقوقی بین المللی است که جزء نهادهای رسمی سازمان ملل متحد نمی باشد . مهمترین ابعاد هر سازمانی ساختار و سازمان تشکیلاتی آن نهاد است و لذا بدون شناخت و آشنایی از سازمان و تشکیلات اداری آن نمی توان به یک بررسی جامع قائل شد.در همینراستا در این مقاله به بررسی ساختار و تشکیلات دیوان که شامل چهار رکن ) قضائی، دادستانی، اداری و هیأت رئیسه( است و وظایفی که بر عهده این نهادها میباشد خواهیم پرداخت

لینک کمکی