بررسي شدت انرژي در اقتصاد ايران يک مطالعه تجربي طي دوره 1391-1368

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شدت انرژي در اقتصاد ايران يک مطالعه تجربي طي دوره 1391-1368 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

اهمیت انرژی در دهههای اخیر سبب شده که به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه لحاظ شود ونقش مهمی در مسائل اقتصای کشور داشته باشد، بنابراین مصرف انرژی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعهمحسوب میشود. و از سوی دیگر استفادهی نامناسب و غیر کارا از آن منجر به پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حتی غیر اقتصادی میشود، لذا توجه به بهبود کارایی انرژی بر عوامل موثر بر آن از اهمیت بهسزایی برخوردار است در این مطالعه به محاسبه شدت انرژی و تجزیه آن، طی دوره1391-1368 پرداخته شده است. نتایج از بالا بودن شدت انرژی در اقتصاد ایران حکایت دارد . بالا بودن شدت انرژی نشان دهنده این است که اقتصاد کشور تا قبل از سال های 1385 به سمت تولید و فعالیت هایی متمایل شده است که مصرف انرژی آنها بالا بوده است. البته در حال حاضر هم روند افزایشی شدت انرژی در اقتصاد ایران نگران کننده است. دولت باید در راستای افزایش بهره وری در مصرف انرژی بر اساس اهداف تعیین شده برنامه های توسعه اقتصادی گام بردارد

لینک کمکی