بررسي عوامل جامعه شناختي رعايت اخلاق حرفه اي کارفرمايان و کارگران مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل جامعه شناختي رعايت اخلاق حرفه اي کارفرمايان و کارگران مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

اخلاق حرفه ای که گاهی از آن به وجدان کاری نیز یاد می شود متاثر از عوامل درونی )ارزشها، باورهاواعتقادات دینی(وعوامل بیرونی)خانواده،فرهنگ،نظام اقتصادی، محیط کاری و..( می باشد، چنانچه این اخلاق توسط عناصراجتماعی یا محیطی به نحوصحیح هدایت وتقویت شود به تبع آن اثرات آن درخروجی یامحصول نهایی یعنی کالا و خدمات تولیدی نمود می یابد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار اجتماعی برارتقاء بهره وری در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل می پردازد.تحقیق علی همبستگی بوده و ابزارجمع آوری اطلاعات - پرسشنامه و مصاحبه است نمونه موردپژوهش 171 نفرازکارگران وکارفرمایان شهرک های صنعتی اردبیل می باشند.یافته ها نشان داد متغیرهایی چون ثبات شغلی, بهداشت محیط کار, جوصمیمانه درمحیط کار, پایبندی به باورها و اعتقادات دینی,تخصص و نظام تقسیم کار با رعایت اخلاق حرفه ای تاثیر معناداری دارند همچنین بین جنسیت,درآمد وتحصیلات رابطه معناداری مشاهده نشد

لینک کمکی