بررسي عوامل موثر بر سهولت استفاده از خريد اينترنتي از ديدگاه خريداران محصولات فرهنگي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر سهولت استفاده از خريد اينترنتي از ديدگاه خريداران محصولات فرهنگي استان گيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسي عوامل موثر بر سهولت استفاده از خريد اينترنتي از ديدگاه خريداران محصولات فرهنگي استان گيلان می باشد این تحقیق از نو تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد که علاوه برتوصیف وضع موجود به آزمون فرعی ها بر حسب ازمون رگرسیون چندگانه می یردازد واز زانجا که نتایج بدست امده از این تحقیق مورد استفاده فروشندگان محصولات فرهنگی قرار می گیرد فلذا می توان گفت از نظر هدف کاربردی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مشتریان اینترنتی محصولات فرهنگی استان گیلان می باشدباتوجه به اینکه حجم جامعه اماری نامحدود و نامشخص می باشد برای تعیین حجم وامع از فرمول تعیین حجم نمونه ازجامعه نامحدود استفاده شده است که برابر این فرمول حجم ناون 483 نفر براورد شده است برای جمع اوری داده های این تحقیق ازپرسشنامه خود ساخته محقق یس از اطمینان از یایایی و روایی بالای آن استفاده شده است سرانجام داده ها یس از جمع اوری با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش امار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است

لینک کمکی