بررسي کارايي فني شعب بيمه تامين اجتماعي با استفاده از روش DEA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي کارايي فني شعب بيمه تامين اجتماعي با استفاده از روش DEA :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اگرچه ماهیت دقیق داده و ستاده ها در یک صنعت اساس موفقیت تحلیل کارایی را تشکیل می دهد، اما در موسسات خدماتی انجام آن مشکل است، زیرا برخی از کالاها و خدمات واسطه ای ماهیت دو گانه دارد، به گونه ای که می توانندهم داده و هوستاده محسوب شوند. برای موسسات خدمات مالی مانند بیمه و بانک ماهیت داده و ستاده ناملموس است و از این رو ، اندازه گیری آن مشکل ساز است. لذا اقتصاددانان همواره در خصوص یک تعریف استاندارد درباره نهاده ها و ستاده ها در فعالیت های مالی اتفاق نظر ندارند. همچنین در اغلب موارد از آن جایی که آمار مربوط به داده و ستاده بهطور کامل در دسترس نیست تلاش می شود که نمایند مناسبی برای آن تعریف شود. هدف اصلی این مقاله مقایسه کارایی فنی شعب بیمه تامین اجتماعی با استفاده از دو روش متداول اندازه گیری کارایی ، ناپارامتری) DEA ( است. برای اندازه گیری کارایی فنی از داده های ترازنامه 14 شعب بیمه تامین اجتماعی طی سال های1386-90 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که متوسط کارایی فنی کل شعبه ها0/74 می باشد اما تفاوت قابل ملاحظه ای در متوسط کارایی هر یک از شعبه ها طی این پنج سال و رتبه بندی آن ها وجود دارد

لینک کمکی