بررسي مدل ارزيابي براي مديريت ريسک تجهيزات مطالعه موردي: شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مدل ارزيابي براي مديريت ريسک تجهيزات مطالعه موردي: شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین الات روند خطرزایی و احتمال بروز حوادث درمحیطهای صنعتی فزونی ی افته است دراین شرایط نیازصیانت ازسلامتی نیروی کار و سایردارایی های با ارزش او درمقابل خطرات محیط بیش ازپیش احساس میشود مسئله این تحقیق این است که باتوجه به تجهیزات و کنترل آنها درشرکت بهره برداری نفت و گازغرب و باتوجه به ریسک هایی که درحوزه کنترل تجهیزات وجود دارد ما نیاز به مدلی داریم که باتوجه به آ« بتانیم ریسک تجهیزات را سنجیده و کنترل کنیم امروزه استفاده بیشتر ازتجهیزات وبهره وری بالا درپروسه تولید ازاهمیت بالایی برخوردار میباشد و خرابی برنامه ریزی نشده و ازدست دادن بهره وری تجهیزات فاجعه بارو گران هستند حتی تجهیزاتی که به خوبی طراحی شده و توسط سازندگان بنام ساخته شده است میتواند دچار خسارت شکست و خرابی شود خرابی و خسارت میتواند با یک برنامه موثر پیشگیری و حل شود سیاستهای سازمانی و نیازمندیهای کسب وکارباعث شده توجه ا کثرسازمان ها و شرکت ها به موضوع نگهداری و تعمیرات به چشم یک فعالیت ضروری معطوف شود و هزینه های نگهداری و تعمیرات درسازمان ها درشمار یکی ازهزینه های اصلی دراید و چون بخش عمده ای ازهزینه های تولید دراین زمینه صرف میشود کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری با استفاده ازبرنامه های مناسب باعث کاهش هزینه تولید میگردد

لینک کمکی