شناسايي وتبين مؤلفه هاي سياسي اجتماعي درحکومت اسلامي از ديدگاه امام علي (عليه السلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي وتبين مؤلفه هاي سياسي اجتماعي درحکومت اسلامي از ديدگاه امام علي (عليه السلام) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند، و در تمام شئون فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، فرهنگی و سیاسی، نظامی و اقتصادی، دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته ای ولو ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است امام خمینی، 1331:25 بااستقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران ، اهمیت اسلام وحکومت اسلامی ثابت گشته وبسترمناسبی جهت شناسائی وتبیین مؤلفه های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بااستفاده ازمدل حکومتی امام علی )علیه السلام( فراهم گردید، لذابا بهره گیری ازان سبک، مؤلفه های سیاسی اجتماعی درحکومت اسلامی از دیدگاه امام علی )علیه السلام(طی این مقاله ارائه گردیده است

لینک کمکی