شيوههاي تعليم وتربيت قرآني براي نيل به فرهنگ اسلامي از نگاه علّامه طباطبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شيوههاي تعليم وتربيت قرآني براي نيل به فرهنگ اسلامي از نگاه علّامه طباطبايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شناسایی شیوههای تعلیم و تربیت قرآنی برای دستیابی به فرهنگ اسلامی هدف اصلی این پژوهش میباشد که بااستفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر، به ویژه آثار علامه طباطبایی، مطالب مورد نیاز گردآوری، تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری شدهاست. در این تحقیق اصول، اهداف و روشهای تعلیم و تربیت اسلامی بررسی و روشن گردیده: قرآن کریم با اصول خاصّی که دارد، هدایت انسانها و موحّد بارآوردن آنها را از مهمّترین اهداف تعلیم و تربیت خود قرار دادهاست؛ همچنین این کتاب آسمانی برای رسیدن به اهداف متعالی و انسانساز تعلیم و تربیت، روشهای عملی ارایه نموده که با استناد به دیدگاههای علامه طباطبایی شیوههای مختلف تعلیم و تربیت قرآنی در سه بخش با عناوین: روشهای ملایم، روشهای بازدارنده، و روشهای تنبیهی مورد بحث قرار گرفتهاست.نتایج این تحقیق برای دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت اسلامی اعم از مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه و... قابل استفاده میباشد.

لینک کمکی