ضرورت سنجي جرم انگاري جرايم مبتني بر جنسيت در روابط زناشويي با تکيه بر اسناد بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ضرورت سنجي جرم انگاري جرايم مبتني بر جنسيت در روابط زناشويي با تکيه بر اسناد بين المللي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سراسر جهان روابط اصولی زناشویی از اهمیت بسزایی در تکوین بنیان خانواده دارا است. به نحوی که با مطالعه در جوامع گوناگون با فرهنگ ها و ادیان مختلف می توان دریافت که در صورت بروز هرگونه سستی و کجروی دراین روابط چه ضربه مهلکی در وحله اول به بنیان خانواده و در مرحله بعدی به اجتماع وارد می کند.کما این که اگر برخی جرایم مرتبط با این نهاد شناخته نشود و مققن حمایت بایسته ای از آن ننماید ، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم اتفاق بیافتد که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن می باشد. امروزه با شناسایی مجموعه خاصی از جرایم با نام جرایم مبتنی بر جنسیت که نمایانگر تاثیر گذاری برخی عوامل و ویژگی های ذاتی و بیرونی بزهکار و بزه دیده در ارتکاب و تکوین این جرایم است، ورود این مفاهیم به بطن خانواده و روابط زناشویی اجتناب ناپذیر میباشد. چرا که تاثیرگذاری جرایم جنسی در اضمهلال نهاد خانواده انکار ناپذیر است. در این مقاله سعی می شود جرایم مبتنی بر جنسیت را در قوانین داخلی و مقررات بین المللی مطالعه نموده و در صدد تبیین ضرورت جرم انگاری این جرایم در روابط زناشویی در ایران برآییم.

لینک کمکی