طراحي سبد بهينه سهام با استفاده از رويکرد الگوريتم ژنتيک و مدل ويکور مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي سبد بهينه سهام با استفاده از رويکرد الگوريتم ژنتيک و مدل ويکور مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران برای کسب بازدهی مطلوب از سرمایه گذاری در بازارهای بورس دنیا از روشهای مختلف ارزیابی سهام و تعیین ارزش آن استفاده می نمایند. در این تحقیق به منظور انتخاب سبد سهام مناسب جهت سرمایه گذاری،ابتدا معیارهای موثر)عمدتاً نسبت های مالی(جهت انتخاب سبد سهام با مرور دقیق ادبیات موجود و بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده استخراج می شود.سپس با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به اطلاعات و اخذ نظر از خبرگان علمی و کارشناسان امر سرمایه گذاری معیارها و شاخص های نهایی انتخاب شده و میزان اهمیت این معیارها تعیین می شود.در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت خودروسازی، داروسازی، املاک و مستغلات، شیمیایی، سیمان، فلزات اساسی و کانه های فلزیمی شوند، از روشویکور 1 استفاده گردید. سپس به منظور تعیین درصد هر یک از شرکت ها در سبد سهام براساس مدل مارکوویتز و بهینه سازی آن از الگوریتم ژنتیک 2 استفاده شده و در نهایت به مقایسه مرز کارای 05 سهم منتخب مدل با مرز کارای 155 شرکتی که در رتبه های بعدی قرار گرفتند و مرز کارای 05 شرکت برتر معرفی شده توسط بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مرز کارای سبد 05 سهم منتخب پیشنهادی بالاتر از مرز کارای دو سبد دیگر قرار دارد

لینک کمکی