مديريت خلاقيت و نوآوري درسازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مديريت خلاقيت و نوآوري درسازمان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی های عصر اطلاعات سازمانها نیازمند آموزش مهارتهایی هستند که بتوانند با علم روز پیشرفت کنند.یکی از این مهارتهای مهم و کارا خلاقیت و نوآوری است. اگر فردی در سازمانبالاترین حد مهارت برخوردار باشد ولی از مهارتهای خلاقیت و نو آوری بی بهره باشد هرگز قادر به انجام کار خلاق و حرکت در مسیر رشد نخواهد بود. در دنیای سازمانی امروز مدیران خلا ، سازمان های خلاق وکارکنانخلاق اضلاع مثلث خلاقیت هستند که بدون هر یک، خلاقیت و نوآوری به هدف نهایی نمی رسد. ضرورت خلاقیت در عصر حاضر بخاطر: نیاز به رشد اقتصادی کشورها،نیاز به افزایش بهره وری،ایجاد تکنولوژیهای جدید،رقابت، بقا، ایجاد خدمات و کالا ، افزایش درآمد و رفاه اجتماعی می باشد. ساختار سازمانی مناسب، حمایت، پشتیبانی و تشویق لاز مدیران دو عنصر اساسی در خلاقیت افرادند. تحقیق حاضر با هدف کلی یافتن راهکارهایی جهت ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در کارمندان و مدیران سازمانها به منظور دستیابی به تعالی وشکوفایی سازمانی انجا شده است. بنابراین، با توجه به نقش مهم خلاقیت و نوآوری در تعالی سازمانها، در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم و ماهیت خلاقیت و نوآوری، درسازمان تبیین گردد تا با به کارگیری تکنیکها وراهکارهای پیشنهاد شده در این مقاله فرهنگ خلاقیت و نوآوری در سازمان فراگیر گردد.بررسی مطالعات انجا شده نشان می دهد که در سازمانها ضعف بنیه مالی ، کاهش ارتباطات با شرکت های خارجی تراز اول و صاحب نا دنیا ،عدم وجود یک واحد فعال تحقیق و توسعه ی قدرتمند از عوامل اصلی کاهش توانمندی در زمینه ی خلاقیت و نوآوری میباشد.پس می توان با تعدیل هر یک از این موانع و ایجاد یک ساختار ارگانیک برای سازمانها و بهره مندی از فرهنگ سازمانی مناسب زمینه های خلاقیت و نوآوری در افراد را فراهم ساخت

لینک کمکی