سياست پولي و رکود در اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن سياست پولي و رکود در اقتصاد ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي اقتصاد، مديريت و علوم انساني با رويکرد دانش کاربردي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سیاست پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای در حال گذار برخوردارند. سیاست پولی می تواند به عنوان یک اقدام احتیاطی که نوسانات شدید در قیمت دارایی ها را کاهش دهد مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش به بررسی رکود، سیاست پولی و نوسان بازار سهام در اقتصاد ایران در طی سال های 1370تا1392 پرداخته شده است. با استفاده از شاخص های نوسانات بازده سهام و محصولات صنعتی و سیاست پولی یک مدل اتورگرسیو برداری برآورد شده است سپس با استفاده از نتایج برآورد مدل اتورگرسیو برداری اقدام به آزمون علیت شده است. جریان علیت بین نوسانات بازده سهام و رشد تولیدات صنعتی دوطرفه است همچنین رابطه بین حجم پول و تولیدات صنعتی نیز دوطرفه می باشد اما جریان علیت بین بازده سهام و حجم رشد پول یکطرفه و از طرف بازده سهام به سوی رشد پول می باشد

لینک کمکی