تاثير شنيدن موسيقي نيروبخش بر عزت نفس و خودکارآمدي پرستاران زن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير شنيدن موسيقي نيروبخش بر عزت نفس و خودکارآمدي پرستاران زن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شنیدن موسیقی نیروبخش بر عزت نفس و خودکارآمدی پرستا ران زن شهرستان کاشان بود روش نیمه ازمایشی آزمون آزمون مجدد در دو گروه ازماایشی و کنترل باکاربرد شنیدن موسیقی نیروبخش برای گروه ازمایش بکارگرفته شد بدین منظور 90 نفرپرستار زن بطور تصادفی برگزیده و ازبین این ا فراد به حکم قرعه 50نفر ازپرستارانی که نمراتشان درازمون عزت نفس کوپراسمیت 25 و پایین تر و درازمون خودکارامدی شرر 58 و پایین تر بود انتخاب شدند ازبین این تعداد 24نفر طور تصادفی دردوگروه ازمایش و کنترل جایگزین شدند گروه ازمایش به مدت یکماه چهاربار درروز موسیقی انتخاب شده را گوش دادند ودرمعرض 8جلسه هرچهارروز یکبار ملودی آن را برا محقق اجرا کردند تا ملودی موسیقی را حفظ شدند دردومرحله پیش ازمون و پس ازمون پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت و خودکارامدی شرر توسط ازمودنی های هردوگروه تکمیل شد بعدازجمع اوری و تجزیه و تحلیل داده های با نسخه spss16 حاصل ازاجرای 2 پرسشنامه به شکل پیش ازمون پس ازمون فرضیه های پژوهش با استفاده ازتحلیل کواریانس برای بررسی اثردرمان مورد بررسی قرارگرفتند یافته ها نشان میدهد که شنیدن موسیقی نیروبخش عزت نفس و خودکارامدی پرستاران را افزایش میدهد

لینک کمکی