آموزش حسابداري و راههاي توسعه وبهبود آن صورت مغايرت بانک(روش از يک مانده به مانده ديگر )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن آموزش حسابداري و راههاي توسعه وبهبود آن صورت مغايرت بانک(روش از يک مانده به مانده ديگر ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به یادآوری روشهای آموزشی به این نتیجه خواهیم رسید که باید بتوانیم بین مانده صورت حساب ارسالی بانک و مانده بانک طبق دفتر تفکیک انجام دهیم که یکی بدهی و دیگری دارایی تلقی میشود.که صورت حساب ارسالی بانک چونبدهی بحساب می آید پس با بستانکار افزایش و با بدهکار کاهش می یابد و همچنین مانده دفتر کل یا معین حساب بانک برای موسسه یک نوع دارایی است

لینک کمکی