اثر تعديل کنندگي سودآوري بر ارتباط بين مالکيت خانوادگي و ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر تعديل کنندگي سودآوري بر ارتباط بين مالکيت خانوادگي و ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر سودآوری شرکت برارتباط بین مالکیت خانوادگی وساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای این منظور تعداد 22 شرکت در محدوده زمانی 1387 تا 1391 از طریق تحلیلترکیبی داده ها به روش تابلویی مورد بررسی قرار گرفته اند نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سودآوری تأثیرتعدیل کنندهو مثبتی بررابطه بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد

لینک کمکی