اثر تعديلکنندگي رشد فروش بر ارتباط بين مالکيت خانوادگي و ساختارسرمايه شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر تعديلکنندگي رشد فروش بر ارتباط بين مالکيت خانوادگي و ساختارسرمايه شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیل کنندگی رشد فروش شرکت بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی وساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1387 تا 1391 در قالب نمونه ای متشکل از 22 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانخواهیم پرداخت. در ابتدا به مطالعه تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهوسپس عامل رشد فروش شرکت، بر این ارتباط را مورد بررسی قرار می دهیم. به منظور پاسخ گویی به سوالات فوق داده های مربوط را جمع آوری و به روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهد که رشد فروش اثر تعدیل کننده و مثبتی بر رابطه ی مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه ی شرکت ها در بازار سرمایه ایران دارد

لینک کمکی