اثر چرخش حسابرسان بر کيفيت خدمات حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر چرخش حسابرسان بر کيفيت خدمات حسابرسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، چرخش حسابرس است. حرفه حسابرسی حرفه ای آسیب پذیر است چراکه حسابرسان از یک طرف همچون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستندکه در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفهای خود را حفظ کرده و تحت نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را بهدست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفادهکنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند تا از کیفیت حسابرسی کاستهنشود. از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، چرخش حسابرس است. مطالعه تغییر حسابرس از نظر تاثیری که میتواند برکیفیت حسابرسی داشته باشد حائز اهمیت است. به همین دلیل نیز این پدیده در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین، محافل علمی و نهادهای قانونگذاری را به خود جلب کرده است

لینک کمکی