اثر شوک هاي درآمدي نفت بر تراز پرداخت ها در اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثر شوک هاي درآمدي نفت بر تراز پرداخت ها در اقتصاد ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

نفت همواره به عنوان یک منبع مهم درآمدی در اقتصاد ایران بوده است. نوسانات قیمت نفت منجر به نوسانات درآمدی کشور شده و به این ترتیب بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان اثرگذار است. این مقاله به کمک مدل خودتوضیح برداری، رابطه میان شوک های درآمدی نفت و تراز پرداخت های خارجی را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور از داده های سالانه در فاصله زمانی 0431 تا 0431 استفاده شده است. نتایج تخمین بلند مدت دلالت بر وجود رابطه منفی بین شوک های درآمدی نفت و تراز پرداخت های خارجی دارد، به طوری که در بلند مدت شوک های منفی نفت اثرات منفی بزرگ تری نسبت به شوک های مثبت داشته اند. از سوی دیگرهر رابطه تراز پرداخت های خارجی با متغیرهای کسری بودجه دولتی، شکاف نرخ ارز و رابطه مبادله نیز منفی و معنیدار می باشد

لینک کمکی