برآورد بهرهوري صنايع کوچک استان اردبيل با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برآورد بهرهوري صنايع کوچک استان اردبيل با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

رشد و توسعه صنایع کوچک یکی از مهمترین استراتژیهای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود. در این راستا، شناخت وضعیت بهرهوری این صنایع میتواند نقش مؤثری در افزایش کارایی و اثربخشی، بویژه درشرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است، ایفا نموده و در برنامهریزی، اتخاذ سیاستها و راهبردهای توسعه صنایع اهمیت بسزایی داشته است. بنابراین این مقاله به برآورد بهرهوری صنایع کوچک استان اردبیل و بررسی تطبیقی آن ما بین شهرکهای مختلف صنعتی سطح استان طی سالهای 1392 تا 1393 میپردازد.برای این منظور از روش تحلیل پوششی دادههاDEA استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از روشDEA نشان میدهد که سطح بهرهوری در صنایع کوچک استان اردبیل رشد محسوسی نداشته که این امر به دلیل ثابت بودن کارایی مدیریت و مقیاس و تغییرات کند تکنولوژی در این صنایع است

لینک کمکی