بررسي ارتباط بين دوره تصدي حسابرس وگزارشگري محافظه کارانه ي سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين دوره تصدي حسابرس وگزارشگري محافظه کارانه ي سود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این تحقیق، ارتباط بین دوره تصدی حسابرس به عنوان متغیر مستقل و گزارش سود به شکل محافظه کارانه به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور داده های مربوط به 101 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سالهای 1390- 1383 بررسی گردیدند . آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چند گانه وبه روش حداقل مربعات تعمیم یافتهGLS با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش همبستگی بود که بر اساس نتایج تحقیق نشان می دهد بین دوره تصدی حسابرس و گزارش سود به شکل محافظه کارانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

لینک کمکی