بررسي ارتباط بين کارآيي مديريت و محافظه کاري ناملموس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين کارآيي مديريت و محافظه کاري ناملموس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی ارتباط بین کارآیی مدیریت و محافظه کاری نا ملموس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای رسیدن به این هدف دو فرضیه مطرح گردیدند برای آزمون فرضیات تحقیق داده های 801 شرکت از شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده های دوره زمانی بین سالهای 8811 تا 8830 برای انجام آزمون آماری مورد استفاده قرارگرفتند . نتایج حاصله نشان دهنده این امر می باشد که بین دارایی های نا مشهود و محافظه کاری نا ملموس و کارایی مدیریت رابطه معنی داری به صورت مستقیم وجود دارد

لینک کمکی