بررسي اولويت بندي و تاثيرگذاري شاخصهاي کيفيت زندگي کاري توسط مديران در سازمان هاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اولويت بندي و تاثيرگذاري شاخصهاي کيفيت زندگي کاري توسط مديران در سازمان هاي دولتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی کاری برنامه جامعی است که نیازها و الزامات زیادی را در نظر دارد. بطور کلی می توان دیدگاه کیفیت زندگی کاری را شامل مدیریت کیفیت، غنی سازی شغل، رویکرد چانه زنی دسته جمعی، فرصتهای شغلی مساوی، بهداشت روانی مشاغل، طراحیشغل، دموکراسی صنعتی، مدیریت مشارکتی و مانند اینها به شمار آورد. هدف کلی تحقیق بررسی اولویت بندی و تاثیرگذاری شاخصهای کیفیت زندگی کاری ریچاردوالتون توسط مدیران در سازمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با توجه به اینکه روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه و توزیع آن مقدور می گردد لذا تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. حجمنمونه آماری که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ، به تعداد 120 نفرمیباشد و برای انتخاب مدیران واحدهای مورد مطالعه از روش تصادفی ساده استفاده گردید. نتایج استخراج شده از تحقیق نشان میدهد که یکپارچگی و انسجام اجتماعی از اولویت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزایش کیفیت زندگی کارکنان موجب بالا رفتن روحیه کاری و افزایش آرامش فکری کارکنان را موجب خواهد شد، که خود نهایتاً موجب بروز ایده ها و نظرات خلاق در جهت افزایش مشارکت کارکنان خواهد.

لینک کمکی