تاثير ورود کالاهاي قاچاق بر بازار هاي داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ورود کالاهاي قاچاق بر بازار هاي داخلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

قاچاق کالا حقیقتی است که بخشی از توان نیروی های پلیس، گمرک و... رابه خود اختصاص م یدهد و عمدتاً به فعالیتی اطلاق میشود که به منظور کسب درآمد از طریق حمل کالاهادر مرز کشورها و گمرک بر خلاف قوانین موجود صورت م یگیرد. قاچاقچیان بااجتناب ازکنتر لها، مقررات و هزینه های مربوطه درآمدی را کسب می کنند که کانال اصلی این گونه فعالیت های غیر قانونی، ممکن است در گمرک به صورت قیمت گذاری غیر معمول کالاهایصادراتی و وارداتی به دست آید. آمارهای دقیق و صحیح در این مورد نه تنها برای اقتصاددانان بلکه برای مقامات دولتی حائز اهمیت است؛ اول اینکه صورتحساب های اشتباه و قیمت های غیرواقعی درتعاملات بین المللی ممکن است به دلیل مالیات ها و تعرفه های بالا، عوارضگمرکی،کلاهبرداری، قیمت های زیاد در مبادلات بازار سیاه باشد. دوم کشف عوامل اشتباه در تجارت وقاچاق کالاها یک موضوع حساس است، چرا که فرارهای مالیاتی بزرگ که در پی قیمت گذاری با کالای با فاکتور کالاهای وارداتی و قیمت گذاری پایین فاکتور کالاهای صادراتی به وجودمی آید، باعث فرسایش پایههای مالیاتی کشور می شود. تمامی این موضوعات حساس نیاز به رسیدگی عمیق تر به تجارت غیر قانونی و قاچاق در سراسر دنیا را نشان م یدهد. در حالی که بیشتر نوشته های موجود در رابطه با تأثیرات نظری قاچاق بر رفاه اجتماعی است، تعداد کمی مطالعات تجربی در این مورد وجود دارد. این مطالعات به هیچ وجه تصویر جامعی از این پدیده پیچیده را نشان نم یدهد و واضح است که تهیهتخمین با معنی و قابل مقایسه از قاچاق دربین کشورها نیازمند دیدگاه دیگری است. هدف ما در این مقاله ضمن ملاحظات دیدگاه هاینظری، عوامل تسهیل کننده در قاچاق کالا بویژه قاچاق گمرکی است

لینک کمکی