تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي،تعهد کارکنان و تمايل به ترک شغل در کارکنان شرکت گاز استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي،تعهد کارکنان و تمايل به ترک شغل در کارکنان شرکت گاز استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

بالا بودن سطح رفتار های شهروندی سازمانی در یک سازمان باعث می شود آن سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شود، چراکه سازمان هایی که سطح رفتار شهروندی سازمانی درآن ها بالاست با جذب نیرو های کارآمد تر و کاهش میزان ترکخدمت از کارکنان عملکرد بهتری خواهند داشت. به همین جهت مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حوزه رفتار سازمانی مطرح می شود که می کوشد تا با ارائه راهکارهایی به منظور بالا بردن تعهد سازمان ها، بهبود عملکرد، رضایت مشتریان، وفاداری و رضایت شغلی آن ها قدمهایی موثر بردارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثربررفتار شهروندی سازمانی در موسسه ثامن انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. نمونه گیری در تحقیق حاضر غیر احتمالی در دسترس و روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان موسسه اعتباری ثامن است که 110 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شد و نتایج نشان داد که عوامل مورد بررسی (توانمند سازی، شایستگی و رابطه رهبر- عضو) تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند.

لینک کمکی