تبيين الگويي جديد جهت تامين سرمايه شرکتهاي تعاوني- مورد مطالعه: گروه تعاوني پيشگامان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين الگويي جديد جهت تامين سرمايه شرکتهاي تعاوني- مورد مطالعه: گروه تعاوني پيشگامان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

موضوع تأمین مالی تعاونیها تا حدی از اهمیت بالایی برخوردار است که اصل 44 نیز با ماده قانونهایی که دارد، اهمیت آن را نمایش می دهد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی روشهای تامین مالی برای تعاونیهای کشور با تاکید بر گروهتعاونی پیشگامان برای فعالیت در سطح شرکت های گروه خود است. برای این منظور الگویی مفهومی و موارد مورد نظر در این الگو بررسی و تحلیل قرار میگیرد. در این پژوهش چارچوب نظری از مباحث مرتبط به ویژه راههای تامین مالی در شرکت های تعاونی و براساس نظر خبرگان در استراتژی تأمین مالی سنتی، روش های تأمین مالی از طریق بانکو سایر نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهای وام دهنده تخصصی در تأمین مالی تعاونی ها درایران مؤثر هستند مورد بحث قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدل جذبسرمایه از بخش سرمایههای خرد با نگاهی بر اقتصاد تعاونی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی امر جذب سرمایه را تسهیل بخشیده و این موضوع سبب اعتماد و جذب مردم نیز میگردد. کما آنکه با این الگو دست به فعالیتهای بزرگ و زیر بنایی محقق خواهد شد

لینک کمکی