تجاري ساز ي فناوري اطلاعات - حسابداري مديريتو مديريت مشتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تجاري ساز ي فناوري اطلاعات - حسابداري مديريتو مديريت مشتري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

تصمیم برای انتخاب شیوه مناسب بهر ه برداری از یک فرصت، نقش به سزایی در موفقیت یک کسب و کار دارد. تجاری سازی دانش و فناوری بخش مهمی از فرایند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون طی این فرایند، با موفقیت وارد بازار نمی شود.برای انجام موفقیت آمیز تجار ی سازی، انتخاب مدل و راهبرد مناسب امری اجتنا ب ناپذیر است. بقای شرکت ها در بازارهای رقابتیجهانی تا حدودی به وظایف حسابداری مدیریت وارزیابی آن از موقعیت رقابتی شرکت بستگی دارد . در این مقاله ضمن معرفی تجاری سازی فناوری ، به بررسی اهمیت استفاده از حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه فناوری های جدید پرداخته می شود. همچنین در ادامه نقش حسابداری مدیریت در مدیریت مشتری ، به عنوان عامل تاثیر گذار در موفقیت تجاری سازی تکنولوژی بررسی خواهد شد

لینک کمکی