فراتحليل پژوهشهاي رفتار شهروندي سازماني با رويکرد شناسايي عوامل موثر بر شکلگيري آن درسازمانهاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فراتحليل پژوهشهاي رفتار شهروندي سازماني با رويکرد شناسايي عوامل موثر بر شکلگيري آن درسازمانهاي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رشد تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی، تسلط بر تمامی ابعاد یک مسأله را تا حد زیادی دشوار نموده است. بر این اساس، اندیشمندان به انجام تحقیقات ترکیبی روی آوردهاند که عصاره تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم نماید. پژوهش حاضربا هدف ترکیب کمی نتایج تحقیقات کنونی در خصوص عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمانهای ایرانی، تعداد 31 مقاله را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیلCMA2 مورد بررسی قرار داده است. سوال اساسی پژوهش حاضر عبارتست ازاینکه عوامل موثر بر ایجاد رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ایرانی با بهره گیری از رویکرد فراتحلیل کدام است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده تحقیقی کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 مقاله در زمینه عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندیسازمانی است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که از میان عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی، 4 متغیر عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، هوش هیجانی و رضایت شغلی دارای اندازه اثر متوسط و بالاتر از متوسط و متغیر شخصیت دارای اندازه اثر بالا میباشد

لینک کمکی