معيار همه گيري فضايي براي سري هاي زماني مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن معيار همه گيري فضايي براي سري هاي زماني مالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

معیار همه گیری فضایی جدید پیشنهادی براساس محاسبه همبستگی مناسب شرطی اسپرمن از سری های زمانی مالی مطلوب میباشد. الگوریتم های تخمین عددی این معیار به همراه بررسی شبیه سازی ارائه شده و ویژگی های آن را در رابطه با خانواده هایزوج های معروف نشان می دهد. در نهایت دو کاربری ارائه شدند که درباره استفاده از معیار همه گیری فضایی برای تعیین (پیوند متقارن در سیستم های مالی) بود و خوشه هایی از سری های زمانی مالی را ایجاد کردند. به ویژه برعکس روش های قدیمی ذکر شده در متون سابق، این خوشه ها شناسایی می کنند که کدام سری های زمانی ارتباط مثبت خود را در زمان تحمیل فشار بر بازار افزایش می دهند. پیش بینی می شود روش ارائه شده برای انتخاب سود سهام متنوع سود بازده های دارایی مفید باشند

لینک کمکی