نقش حسابداري مديريتدر توليد بدون انبار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش حسابداري مديريتدر توليد بدون انبار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با پیشرفت روز افزون بازارها و رقابتی شدن محصولات سازمان ها باید همواره نسبت به تغییرات بازار چابک بوده و طی روندتغییرات بازار خط تولید خود را مطابق با نیاز بازار برای حفظ بقای خود تغییر دهند، با توجه به نزولی بودن تغییرات بازار انبار کردنکالای تولید شده این ریسک را در پی خواهد داشت که ممکن است کالای انبار شده محبوبیت خود را در بازار از دست بدهد، پسدر این میان بهتر است سازمان ها در پی اتخاذ تصمیماتی باشند که کالای تولید شده بدون انبار کردن به دست مصرف کننده برسد وهمچنین سازمان باید نسبت به تغییرات بازار انعطاف داشته یاشد تا بتواند روند تولید خود را در صورت تغییر بازار طوری تغییر دهدکه کالای تولید شده هم انبار نشود هم مقتاضی خواهان مصرف آن کالا باشد. این مقاله مطالعه موردی روی محصولات نهایی که به دست مصرف کننده میرسد و انبار در این مقاله انبار کردن محصولات مصرفی می باشد. ما در این تحقیق راه کارهای را ارائه خواهیم داد که با به کار گیری این را هکار شرکت های تولیدی می توانند بدون اینکه محصولات تولید شده خود را انبار کنند آن را به دست مصرف کننده برسانند و نیز به روند تغییرات بازار انعطاف نشان بدهند تا بتوانند خود را در بازار حفظ کنند و از صحنه رقابت خارجنشوند.

لینک کمکی