نقش حسابداري وحسابرسي بر بحرانهاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش حسابداري وحسابرسي بر بحرانهاي مالي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وقوع بحران های مالی اخیر در آمریکا وجهانی شدن مسأله بحران ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری ومقابله با بحران را ایجاب میکند از آنجا که بروز بحران انگشت اتهام را به سمت حسابداری و حسابرسی نشانه گرفته است بنابراین ضرورت بررسی بحرانوعوامل موثر بر آن نمایان میشود دراین مقاله کوشش شده ابتدا تعریفی از بحران ودلایل وقوع آن را بررسی کنیم و سپس برآنیم تا نقش حسابداری وحسابرسی در جلوگیری و بروز بحران در شرکتها و به تبع آن در جامعه را بررسی کنیم . تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاههای الکترونیکی صورت گرفته است ونتیجه آن اینست که رعایت اخلاق حرفه ای، تجدیدنظر واصلاح استانداردها میتواند در جلوگیری از بروز بحران جلوگیری نماید.

لینک کمکی