نقش دادههاي اطلاعاتي در مديريت فضاي سبز شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش دادههاي اطلاعاتي در مديريت فضاي سبز شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت در شهرها و افزایش ساختوسازها هر چه بیشتر اهمیت فضای سبز مشخص می شود، به همین منظور داشتن دادههای اطلاعاتی جهت برنامهریزی و مدیریت، برای داشتن فضای سبز مطلوب و باکیفیت و رسیدن به شهری پایدار امری اجتناب ناپذیر و ضروری میباشد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس شرح وظایف متولی فضای سبز که سازمان پارکها و فضای سبز میباشد دادههای اطلاعاتی مورد نیازجهت رسیدن به اهداف سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد از جمله دادههای اطلاعاتی میتوان به: پراکندگی لکههای فضای سبز موجود و مکانهای قابلیت تملک جهت فضای سبز، دادههای تخصصی وکارشناسی جهت ارتقاء کیفی و کمی فضای سبز، اطلاعات در مورد پیمانکاران از لحاظ تخصص و رتبه، داده- های مورد نیاز جهت طراحی بر اساس محیط اجرا و بافت فرهنگی سایت، دادههای نهادههای تولید از جمله تولید کنندگان گلوگیاه، دادههای اطلاعاتی مبنی بر میزان و مکان منابع آبی مورد نیاز برای فضای سبز، دادهها و ارائه مسئله جهت طرحهای آموزشی و پژوهشی، دادههای اطلاعاتی مبنی بر تعداد و مساحت پارکها در هرمحله و منطقه، دادههای اطلاعاتی مبنی وضعیت گونههای گیاهی در بافت شهری، دادههای اطلاعاتی مبنی برسطح فراگیری و اطلاعات پرسنل و کارکنان فضای سبز جهت برنامهریزی آموزشی، دادههای اطلاعاتی داخلی و خارجی به روز شده، دادههای اطلاعاتی کمیوکیفی منابع آب، خاک و گیاه، دادههای اطلاعاتی روشهای تشویقشهروندان جهت حفظ و گسترش فضای سبز میتوان اشاره کرد که با داشتن این دادههای اطلاعاتی و مدیریت صحیح سازمانی متعالی قابل دست یافتنی است و نتیجه این سازمان داشتن فضای سبز مناسب و داشتن شهری پایدار در شاخص فضای سبز خواهد بود.

لینک کمکی