نقش سرمايه گذاران نهادي موقت و پايدار در افزايش يا کاهش ميزان اثرگذاري حقوق کنترل سهامداران بر کيفيت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش سرمايه گذاران نهادي موقت و پايدار در افزايش يا کاهش ميزان اثرگذاري حقوق کنترل سهامداران بر کيفيت سود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر ابتدا اثر مستقل حقوق سهامداران بر کیفیت سود و سپس اثر مشترک (تعاملی) "حقوق سهامداران و سرمایه گذاران نهادی" بر کیفیت سود مورد مطالعه قرار داده شده است. هدف نهایی این پژوهش بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی در تغییر میزاناثرگذاری حقوق سهامداران بر کیفیت سود است. این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد سطح بالاتر حقوق سهامداران با کیفیت بالاتر سود همراه است. از طرفی حضور بیشتر سرمایه گذاران نهادی موقت (دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت) در ترکیب سهامداران، اثرگذاری حقوق سهامداران در کاهش مدیریت سود را کاهش خواهد داد. عکس این مطلب در رابطه با حضور بیشتر سرمایه گذاران نهادی پایدار، صادق است

لینک کمکی