نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در دنیای امروز که علم مدیریت به سرعت در حال پیشرفت است، بدون استفاده از سیستمهای اطلاعاتی نوین و تکنولوژی نمیتوان مدیر موفقی بود. از طرفی تنوع و پراکندگی سیستمهای اطلاعاتی موجب پیچیدگی و عدم پایداری در تصمیم گیریهای مدیران سازمان ها گردیده است. به منظور حل این پیچیدگی، سیستم های اطلاعاتی در دو دسته کلی در ارتباط خاص و ارتباط عمومی با حوزه عملیاتی تعریف می شوند. سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری از جمله سیستم های در ارتباط عمومی با حوزه عملیاتی می باشند که در یک نقش تعیین کنندهای در سلسله مراتب سازمانی و فرآیند تصمیم گیری مدیران دارد. سیستم های اطلاعات مدیریت مورد نیاز برای مدیریت یک سازمان را فراهم می آورد و سیستم پشتیبان تصمیم گیری داده ها، مدلها و ابزار تجزیه تحلیل داده ها را جهت کمک به تصمیمگیری در شرایط غیر معمول در سازمان ارائه می نماید. بنابراین ایجاد و به کارگیری این سیستمها در سازمانهای کشور میتواند، تصمیم گیری مدیران را بهبود بخشیده و منابع موجود را به شکل مؤثرتری در جهت انجام اهداف سازمان هدایت نماید. در این مقاله به بررسی نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان می پردازیم

لینک کمکی