نقش شاخص هاي انساني در ارزيابي آمادگي سازمان هاي دولتي براي پياده سازي مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش شاخص هاي انساني در ارزيابي آمادگي سازمان هاي دولتي براي پياده سازي مديريت دانش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مراحل اولیه برای استقرار هر پروژه مانند مدیریت دانش در سازمان، ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش آن است؛ که طی آن آمادگی سازمانی از نظر ابعاد ساختاری، مدیریتی، فنی، فرهنگی و . . . بررسی شده و مشکلات احتمالی استقرار آن شناساییمی گردد. از مهمترین عواملی که به عنوان عوامل راهبردی نقش تعیین کننده ای در ارزیابی آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت دانش دارد آگاهی فرماندهان و مدیران ارشد و مدیریت تغییرات سازمانی ایجاد شده به واسطه مدیریت دانش می باشد. لذا در این مقاله ضمن آشنایی با مفهوم ارزیابی آمادگی سازمان ها و ضرورت انجام آن قبل از اجرای مدیریت دانش در سازمان ها بهشناسایی، استخراج و تأیید آماری شاخص های آگاهی مدیران ارشد و مدیریت تغییرات سازمانی پیشنهادی پرداخته و به معرفی طرح های آماده سازی سازمان ها برای استقرار مدیریت دانش با توجه به شاخص های ذکر شده می پردازیم.

لینک کمکی