نقش کارآفريني در توسعه اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش کارآفريني در توسعه اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

کارآفرینی به معنای خلاقیت در کار و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تولیدی و خلق ارزش جدید با خطرپذیری در منابع مالی، از عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی است، زیرا کارآفرینی در یک جامعه و اقتصاد به معنای پویایی و بالندگی است. جامعه ای که در بستر کارآفرینی حرکتمی کند، جامعه زنده و پویا و فعال است. از این رو به سادگی و آسانی می تواند همه مشکلات و فشارهای بیرونی و درونی را تحمل کرده و پشت سر بگذارد. جامعه کارآفرین، از آستانه تحمل بسیار بالایی برخوردار است، زیرا خطرپذیری در آن بسیار بالا و در عین حال امری طبیعی و عادی تلقی می شود، از این رو دارای اقتصادی مقاومتی خواهد بود که میتواند هم بر اقتصاد مقاومتی تاثیر گذاشته و هم از آن تاثیر پذیرد. رابطه- ی بین این دو عامل مهم یک رابطه دو سویه خواهد بود و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد. چرا که کارآفرینی فرآیند ایجاد و خلق ایدهو کار جدید میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ما در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد، باید همواره تلاش نمود ک ه با استفاده از راههای کارافرینانه و هر روش ممکن علمی و اقتصادی در زمینه کارافرینی، زمینهها و زیرساختهای لازم و کافی جهت دستیابی به اقتصادی مقاوم و پایدار فراهم شود. که یکی از موارد مهم و اساسی در این زمینه که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه راهکارهای لازم در زمینه کارافرینی وخروج از وضعیت بحرانی حاضر می باشد. در این مقاله ضمن تعریف واژههای مهم (کارآفرینی، توسعه و اقتصاد مقاومتی) عوامل موثر مطرح شده است و ارتباط متقابل دومتغیر کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی تشریح شده است و شیوههای لازم از طریق کارآفرینی به منظور رشد و توسعه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می گیرد

لینک کمکی