بام هاي سبز شهري راهکاري براي توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بام هاي سبز شهري راهکاري براي توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها,کارکردهای زیست محیطی آنها است که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده استو با آثار سوء گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی مقابله نموده و سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند. در زمان حاضر شهرسازیاز بعد اهمیت محیط زیست شهری اهمیت بسزایی یافته و به عنوان ضروری ترین عنصر توسعه پایدار مطرح می باشد. افزایش روزافزون جمعیتباعث تخریب منابع طبیعی, محیط زیست و باعث آلودگی هوا گردیده است و این در حالی است که حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسیوظیفه همگان تلقی می شود. مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا, کاهش آلودگی صوتی, تعدیل دما, افزایش رطوبت نسبی,تلطیف هوا و جذب گرد و غبار است وبا توجه به اینکه ایجاد و احداث فضای سبز در شهرها به علت کمبود زمین و قیمت بالای آن، بسیارهزینه برو گران است و اکثر زمین ها توسط ساختمان ها و خیابان ها اشغال شده است، با تبدیل بام ساختمان به باغ می توان طبیعت تسخیر شده توسطشهر را به آن بازگرداند . همزمان احداث باغ بام راه حل موثر و ارزانی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و ریزگردها می باشد.

لینک کمکی