برآورد دماي سطح زمين با استفاده از الگوريتم سبال و تصاوير ماهواره اي لندست 8 (مطالعه موردي: شهر اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برآورد دماي سطح زمين با استفاده از الگوريتم سبال و تصاوير ماهواره اي لندست 8 (مطالعه موردي: شهر اروميه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم در مطالعات مربوط به تغییر اقلیم و برآورد بیلان تابش در مطالعات توازن انرژی می باشد.آگاهی از درجه حرارت سطح زمین جهت انجام فعالیت ها و مطالعات علوم زمین، از قبیل تغییرات محیط زیست جهانی و مخصوصاً آب و هوای شهری، ضروری است. در این تحقیق، سعی شده است درجه حرارت سطح زمین در شهر ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 تخمین زده شود. روش تحقیق جهت برآورد دمای سطح زمین، استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره ای لندست 8 سنجنده TIRS با قدرت تفکیک 100 متر از باند 11 در تاریخ 18 می سال 2014 بوده است. جهت انجام مراحل کار از نرم افزارهای Envi 5.1 و Arc GIS 10.3 استفاده شده است. نتایج در این پژوهش نشان داد که اراضی بایر و مراکز کارگاهی و صنعتی بیشترین میزان دما را دارند. در مقابل مناطقی که دارای پوشش گیاهی هستند به دلیل عمل تبخیر و تعرق، خنک ترین مناطق را شامل می شوند.

لینک کمکی