بررسي آلودگي آب هاي زيرزميني دشت مهاباد به منظور ارزيابي شاخص هاي آب شرب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي آلودگي آب هاي زيرزميني دشت مهاباد به منظور ارزيابي شاخص هاي آب شرب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه آب زیرزمینی در اکثر مناطق جهان از اهمیت بالایی جهت تامین آب شیرین برخوردار است. افزایش جمعیت و درنتیجه ی آن افزایش بهره برداری از این منابع ارزشمند باعث شده است که نه تنها کمیت منابع آب زیرزمینی کاهش یابد،بلکه کیفیت این منابع نیز رو به نامناسب بودن پیش رود. یکی از مهم ترین نکات در کنترل و پیشگیری از آلودگی،شناسایی مناطق بحرانی آلوده است تا بتوان به کمک این اطلاعات گام مؤثری در جهت حفظ و بالا بردن کیفیت آبزیرزمینی انجام داد. در این تحقیق با استفاده از پایش مکانی و بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش هایزمین آمار نحوه ی توزیع آلاینده های آب زیرزمینی آبخوان بخش مرکزی مهاباد بررسی و منطقه بر اساس شاخصاستاندارد آب شرب برای هر کدام از آلاینده ها پهنه بندی شد. سپس تمامی لایه های ایجاد شده در محیط نرم افزار ARC GIS هم پوشانی و نقشه ی کیفیت آب زیرزمینی منطقه بدست آمد. بر اساس نتایج مشخص شد که 26/3 درصد از مساحت منطقه ی مورد مطالعه در وضعیت خوب از لحاظ کیفیت آب زیرزمینی برای شرب، 47/60 درصد در وضعیت قابل قبول، 22/25 درصد در وضعیت متوسط و 3/85 درصد در وضعیت نامناسب قرار می گیرند.

لینک کمکی