بررسي اثر اندازه زبري بر روي عملکرد توربين بادي آزمون مکزيکو در تونل باد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثر اندازه زبري بر روي عملکرد توربين بادي آزمون مکزيکو در تونل باد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از روش های متداول و دقیق در پیش بینی عملکرد توربین بادی در شرایط مختلف، نظریه تکانه اجزاء می باشد. با استفاده از ایننظریه می توان به صورت حل عددی رفتار توربین بادی را شبیه سازی کرد. عوامل محیطی نظیر گرد و غبار، یخزدگی و برخورد حشرات باپره توربین بادی با ایجاد زبری بر روی پره، باعث تغییر در عملکرد توربین بادی خواهند شد. در این تحقیق ابتدا توربین بادی آزمونمکزیکو در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کد بی ای ام 2 که از نظریه تکانه اجزا به دست می آید، شبیه سازی شد سپس با شبیه سازیهوابرهای این توربین بادی در نرم افزار فلوئنت و تاثیر دادن اندازه زبری های مختلف در این نرم افزار بر روی هوابرها، اثر اندازه زبری هایمختلف بر عملکرد توربین بادی بر اساس نتایج کد بی ای ام محاسبه شد. مشخص شد که بافزایش سرعت باد میزان افت توان در یکزبری ثابت افزایش می یابد. همچنین با بزرگتر شدن اندازه زبری بر روی پره توان خروجی از توربین بادی نیز کاهش بیشتری را از خودنشان می د هد به گونه ای که در اندازه زبری 0/5 میلیمتر میزان افت توان در سرعت 15 متر بر ثانیه به 1673 وات رسید. این در حالتی است که در همان سرعت این توربین در شرایطی که پره ها تمیز باشد 14725 وات توان تولیدمی کند. لذا با تمیز کردن پره های توربینبادی در بازه های زمانی کوتاه، از رشد اندازه زبری به عنوان یک عامل خارجی که باعث کاهش توان خروجی از توربین بادی می باشد بایدجلوگیری کرد.

لینک کمکی