بررسي و رتبه بندي ريسک هاي مرحله ساخت و ساز در پروژه هاي ساختماني کوچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و رتبه بندي ريسک هاي مرحله ساخت و ساز در پروژه هاي ساختماني کوچک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف رتبه بندی ریسک های مرحله ساخت و ساز در پروژه های ساختمانی کوچک به انجام رسیده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با مسئولین ذیربط و پرسشنامه استفاده شده است. پس از تهیه پرسشنامه، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از جدول فراوانی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردیده است و در نهایت با جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی آنها، اولویت بندی ریسک ها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل ریسکهای پروژه های ساخت و ساز کوچک شناسایی شدند که در 4 گروه و 9 فاز دسته بندی شدند. ریسک های مرحله ساخت و ساز در پروژه های کوچک شامل فازهای 8، 7 و 9 و در برگیرنده می باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که رتبه بندی ریسک ها به این صورت می باشد که نتایج نشان می دهد که ریسک های کمبود منابع داخلی و مدیریت نیروی کار، ریسک عدم توانایی در نهایی کردن هزینه کلی بر اساس اطلاعات تولید و ریسک نظارت نارضایت بخش از هزینه کار ساخت و ساز در پروژه های ساخت و ساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرایند محور، بالاترین رتبه را بلحاظ اهمیت و میزان وقوع و پایین ترین رتبه و کمترین اهمیت و احتمال وقوع مربوط به ریسک طرح ایمنی و سلامت نارضایت بخش می باشد.

لینک کمکی