بررسي وتاثير شرايط اقليمي برزندگي وفعاليت عشايرکوچنده ودام ( مطالعه موردي : استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وتاثير شرايط اقليمي برزندگي وفعاليت عشايرکوچنده ودام ( مطالعه موردي : استان خوزستان) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل که شرایط زندگی را در محیط جغرافیایی فراهم می آورد شرایط آب و هوایی است که شامل مقدار متوسطبارش،رطوبت و درجه گرمای متوسط سال است.کیفیت ریزش های جوی (برف و باران) و زمان ریزش ها و فشار هوا، جریانات فصلی هوا وبادهای محلی موقتی در طول یکسال نیز می بایست در نظر گرفته شود.هدف این پژوهش بررسی و تاثیر شرایط اقلیمی بر زندگی وفعالیت عشایر کوچنده استان پرداخته می شود،روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. همچنین استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده ازسرشماری های عشایر کوچنده طی سالهای گذشته بوده و سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده صورت گرفت. در این پژوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزارهای GIS, EXCEL به ترتیب 12/2 و 19/9 درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافته است در حالی که میزان کاهش جمعیت عشایر کشور 9 درصد بوده است . به طوری که نتایج حاکی از آن است که در استان خوزستان عوامل مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی و مهمتر از همه کاهش بارندگی، از بین رفتن مراتع میان بند ، کمبود علوفه دامی ، نبود امکانات رفاهی و بروز پدیده خشکسالی در طی چند سال اخیر موجب از همپاشیدگی زندگی جامعه عشایری در استان خوزستان شده است وهمچنین کاهش شدید تعداد دام های سبک، تغییر شدید نسبت دام هایسنگین ،کاهش مقدار و کیفیت علوفه جهت تعلیف دام ، کاهش شدید جمعیت و خانوار عشایری استان نسبت به دوره قبل سرشمارینشان داد.پرداخته شد. نتایج نشان دادکه جمعیت در دوره ییلاقی و قشلاقی به

لینک کمکی