بررسي وضعيت اسکان غيررسمي در شهر بابلسر (مطالعه موردي : محله بي بي سر روضه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وضعيت اسکان غيررسمي در شهر بابلسر (مطالعه موردي : محله بي بي سر روضه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی وضعیت اسکان غیررسمی در شهر بابلسر و درمحله بی بی سر روضه پرداختیم ، هدف اصلی پاسخ به سوال های اصلیتحقیق یعنی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، مسکونی و شهری در محله بی بیسر روضه بود و تلاش شد تا مشکلات محل از طریق طرح سوالهایی از خودمردم محل پرسیده شد و سپس وضعیت اسکان غیر رسمی در این محل موردتجزیه وتحلیل قرار گیرد. همچنین به ارائه مبانی نظری تحقیق مربوطهپرداخته شد وسپس شهر بابلسر را به اختصار معرفی کردیم نتایج حاصلاز یافته های تحقیق که با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و مشاهده شد که محله مذکور از شرایط اقتصادی ، اجتماعی، مسکونی و شهری پایینی برخوردار است و مردم از وضعیت زندگی درمحله بی بی سر روضه راضی نمی باشند و بدینگونه مسئولین شهری موظفندتا برای بهبود شرایط و وضعیت این محله تلاش کنند تا محله را از فقرو تنگدستی پاک کنند و شرایط زندگی بهتری را برای مردم این محلایجاد نمایند تا مردم از زندگی در این محله راضی باشند .

لینک کمکی