به کارگيري روش قابليت اطمينان براي بررسي آبشستگي جت هاي ريزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن به کارگيري روش قابليت اطمينان براي بررسي آبشستگي جت هاي ريزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پیش بینی و بررسی پدیده آبشستگی در پایین دست سازه های هیدرولیکی نظیر جت های ریزشی آزاد، خروجیکالورت ها، دراپ ها، دریچه های روزنه ای در سدها یا لوله های تخلیه سیالات، مانند لوله های فاضلاب صنعتی و یا شهریکه به درون رودخانه ها تخلیه می گردند، به منظور جلوگیری از فرسایش شدید و خطر افتادن ایمنی و پایداری سازهامری مهم و ضروری است. فرمول های پیشنهادی تجربی برای پایداری جت ها در نظر گرفته می شود که گاهی استفاده ازاین فرمول های ایمنی و پایداری لازم برای سازه را محیا نمی کند. آنالیز قابلیت اطمینان روشی است که در آن با توجه بهویژگی های آماری پارمترهای تشکیل دهنده فرمول های تابع حدی به برآورد ایمنی لازم در سازه طراحی شده می پردازد.در تحقیق حاضر با استفاده از شیوه مونت کارلو احتمال شکست و ایمنی تحت اثر آبشستگی محاسبه شده است.

لینک کمکی