بهره گيري از شاخص هاي اقليمي در طراحي بر مبناي معماري پايدار (مطالعه موردي شهرستان مراغه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهره گيري از شاخص هاي اقليمي در طراحي بر مبناي معماري پايدار (مطالعه موردي شهرستان مراغه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

یکی از مسائلی که بشر از بدو تمدن به طور قاطع وگریز ناپذیری با آن روبرو بوده مسکن است. از آن جاییکه انسان فطرتا خواهان ایمنیآرامش ومکان محفوظ می باشد تامین مسکن مناسب یکی از مسائل مهم زندگی و معیشت بشر محسوب می شود. پیشینه طراحی و ساخت وساز با توجه به معیارها و ویژگی های طبیعی و اقلیمی در معماری سنتی ایران به صدها سال می رسد دراین مقاله سعی برآن شده کهشاخص های اقلیمی در طراحی بر مبنای معماری پایدار با مطالعه موردی شهر مراغه بررسی شود، طراحی معماری پایدار بر مبنای بهره گیری ازشاخص های اقلیمی ساختمان باید حتی الامکان با توجه به معیار ها و ویژگی های طبیعی و اقلیمی باشد ، به نحوی که از شرایط مطلوبطبیعی حداکثر استفاده به عمل آید و در ضمن ساختمان در برابر شرایط نا مطلوب اقلیمی محافظت گردد تا مقدار انرژی مورد نیاز برایتامین گرمایش و سرمایش به حداقل رسیده و بخشی از آن از طریق طبیعی تامین شود این عامل اصلی ساکنان اقلیم سرد به شمار می آید کهشکل کلی بافت شهری، تراکم و نوع مصالح به کار رفته در این اقلیم از شواهد امر می باشد. از این رو با استفاده از آمار برگرفته از ایستگاههواشناسی مراغه در یک دوره 10 ساله و روش تحقیق (تحلیلی و توصیفی) و محاسبه و ارزیابی شرایط دمایی شهر مراغه با استفاده از شاخصهای آسایش دمایی، مدل و روش های اولگی و گیونی بر مبنای معیارهای دمای آسایش انسان به منظور دستیابی به اصول صحیح ساخت وساز انجام می گیرد.

لینک کمکی