بهينه سازي تثبيت آنزيم لاکاز بر روي نانوکامپوزيت (TiO(2 دو په شده با (Ag) به منظور رنگزدايي مالاشيت سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهينه سازي تثبيت آنزيم لاکاز بر روي نانوکامپوزيت (TiO(2 دو په شده با (Ag) به منظور رنگزدايي مالاشيت سبز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مسئله عمده در استفاده صنعتی آنزیمها مشکل جداسازی آنها از محیط واکنش و غیرفعال شدن در محلول های آلی، دما و pH هایغیر متعارف می باشد. تثبیت آنزیم ها روی پایه های مناسب یک راه حل برای حل این مشکل است. در این پروژه، تثبیت آنزیم لاکاز (Lac) بر روی نانوکامپوزیت نقره (Ag) و تیتانیوم اکسید ((TiO(2) به روش جذب سطحی انجام شد. یک بیوراکتور ناپیوسته در اندازه کوچکمبنی بر ((Lac/Ag-doped TiO(2) ایجاد و برای بررسی حذف رنگ مالاشیت سبز بکار برده شد. نقش پارامترهای مختلف جهت بهینه سازی تثبیت آنزیم لاکاز، شامل دما، pH، زمان بررسی شد. شرایط بهینه برای تثبیت آنزیم لاکاز بر روی بیوکاتالیست در pH5/5، دمای 25°C و زمان تثبیت 90 دقیقه بدست آمد. در شرایط تعریف شده 83% آنزیم تثبیت شد. نتایج نشان داد کاربرد بیوکاتالیست ((Lac/Ag-doped TiO(2) به علت درصد حذف بالا (72%) در مدت زمان 60 دقیقه، از لحاظ تکنیکی امکان پذیر می باشد.

لینک کمکی